Program

Program konference „Klient se speciálními potřebami – klient s DMO“

7:45 -8:30          registrace

8:30 – 8:40        zahájení konference – MUDr. Ivana Rymešová, ředitelka SUR

8:40 – 9:00         příběh klienta, kazuistika

9:00 – 9:25         Mgr. Šárka Smíšková – Komplexní péče v praxi –                                   zahajovací přednáška

9:25 – 9:50         Mgr. Barbora Sedlářová – Mezioborová spolupráce v rámci speciálně-pedagogické péče o děti s DMO v praxi

9:50 – 10:20       as. MUDr. Josef Kraus, CSc. – Komplexní léčba spasticity a komplikace při DMO

10:20 – 10:50     Doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D – Indikace k ortopedické operační terapii pacientů s DMO

10:50 – 11:10      Občerstvení a ukázka práce asistenčního psa – Pestrá společnost, o. p. s.

11:10 – 11:35       Bc. Clara Lewitová – Fyzioterapie funkce u lidí s DMO

11:35 – 12:00      MUDr. Jarmila Zipserová – Využití Therasuit – zkušenosti z vlastní praxe

12:00 – 12:25      Mgr. Marcela Roskolová – Dysfagie a DMO

12:25 – 13:15      PhDr. Martina Venglářová – Lidská sexualita – vývoj potřeb s ohledem na věk; specifické potřeby u lidí se zdravotním a psychickým postižením

13:15 – 14:00      Oběd

14:00 – 15:00      PhDr. Eva Váňová – Známe limity?

15:00 – 15:25      Mgr. Tomáš Zemánek – Biomechanické aspekty v klinickém obraze dětí s motorickým postižením

15:25 – 15:50      Mgr. Veronika Kristková – Bobath – koncept v terapii dětí s DMO – mýty a fakta

15:50 – 16:15      Mgr. Tamara Starnovská – Výživa při DMO

16:15 – 16:40     Mgr. Šárka Smíšková – Hipoterapie u DMO

16:40 – 17:05      Mgr. Šárka Šlégrová – Domácí zdravotní péče – Váš přítel a pomocník

17:05 – 17:30      Mgr. Jitka Vrchotová – Co se můžete dozvědět v poradně NRZP

17:30 – 18:00      Závěr konference, certifikáty

 

Změna programu vyhrazena.

Tato konference byla zahrnuta mezi vzdělávací akce akreditované ČAS (4 kredity), UNIFY (4 kredity)  a ČLK (6 kreditů, č. akreditace 0099/16/2006).